BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ

Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful kính gửi quý khách hàng Bảng giá các dịch vụ tại Viện:

* Chính sách giá dưới đây được áp dụng kể từ ngày 30/08/2022 và có giá trị cho đến khi có chính sách khác thay thế.

BẢNG GIÁ GIƯỜNG

GIÁ DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHĂM SÓC