ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

ĐỘI NGŨ BAN LÃNH ĐẠO

Ms Jane Ho
Viện Trưởng Viện Dưỡng Lão Từ Tâm S-Merciful

Tốt nghiệp loại ưu Đại học North Florida- Hoa Kỳ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản lý Nhà hàng – Khách sạn tại Holmes Institute – Sydney, Úc.
Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn – Spa.
Kinh nghiệm 15 năm đảm nhận chức Quản lý cấp cao của các tập đoàn lớn trong nước như Vingroup, Openasia Group, Bim Group…
Hiện giữ chức vụ Viện trưởng Viện dưỡng lão S-Merciful

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CHUYÊN MÔN

S-MERCIFUL MEDICAL ADVISORY COUNSIL

Ms Jane Ho
Viện Trưởng Viện Dưỡng Lão Từ Tâm S-Merciful

Tốt nghiệp loại ưu Đại học North Florida- Hoa Kỳ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản lý Nhà hàng – Khách sạn tại Holmes Institute – Sydney, Úc.
Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn – Spa.
Kinh nghiệm 15 năm đảm nhận chức Quản lý cấp cao của các tập đoàn lớn trong nước như Vingroup, Openasia Group, Bim Group…
Hiện giữ chức vụ Viện trưởng Viện dưỡng lão S-Merciful

Ms Jane Ho
Viện Trưởng Viện Dưỡng Lão Từ Tâm S-Merciful

Tốt nghiệp loại ưu Đại học North Florida- Hoa Kỳ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản lý Nhà hàng – Khách sạn tại Holmes Institute – Sydney, Úc.
Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn – Spa.
Kinh nghiệm 15 năm đảm nhận chức Quản lý cấp cao của các tập đoàn lớn trong nước như Vingroup, Openasia Group, Bim Group…
Hiện giữ chức vụ Viện trưởng Viện dưỡng lão S-Merciful

Ms Jane Ho
Viện Trưởng Viện Dưỡng Lão Từ Tâm S-Merciful

Tốt nghiệp loại ưu Đại học North Florida- Hoa Kỳ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản lý Nhà hàng – Khách sạn tại Holmes Institute – Sydney, Úc.
Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn – Spa.
Kinh nghiệm 15 năm đảm nhận chức Quản lý cấp cao của các tập đoàn lớn trong nước như Vingroup, Openasia Group, Bim Group…
Hiện giữ chức vụ Viện trưởng Viện dưỡng lão S-Merciful